Maria José Cueto: "A Europa encara hi ha discriminació"

Som en temps de crisis globals que fan replantejar els sistemes socials que fins fa poc funcionaven. La celeritat dels canvis els ha fet obsolets en la majoria dels casos. Turbulències financeres que acaben afectant l'economia domèstica, especulacions energètiques que influiran la vida quotidiana de milions de famílies o la necessitat d'adaptació a un mercat de treball cada vegada més competitiu, en són alguns exemples. Davant d'aquest context, la Comissió Europea ha presentat fa pocs dies un paquet de mesures que pretenen avançar-se als canvis socials que arriben i ajudar als ciutadans més afectats. Maria José Cueto, experta de la Direcció General d'Ocupació de la Unió Europea, coneix a fons les iniciatives que recull l'Agenda Social Renovada i ens explica el detall d'alguns d'aquests reptes que es presenten a curt termini bé sigui en la creació d'ocupació, en l'educació i formació especialitzada, en la lluita contra la discriminació o en l'accés universal a una sanitat pública de qualitat.Les xifres socials d'Europa

Cueto destaca la necessitat d'ampliar l'accés al treball gràcies a fomentar la qualificació dels treballadors. Sis milions de joves europeus han deixat els seus estudis sense acabar en una Europa que té un 16% de pobresa. En dades presentades per l'Eurobaròmetre el 2 de juliol passat, un 57% dels ciutadans europeus creu que d'aquí a 20 anys cobrarà menys que ara. Una inquietud certament pessimista contra la que l'Agenda vol lluitar. El mateix passa quan es tracta de la sanitat pública i la seguretat social. Creix l'esperança de vida i baixa la natalitat, segons dades de la mateixa CE, entre 2010 i 2050 es podrien perdre 48 milions de treballadors al continent, un 10% de la població, amb les dificultats de viabilitat que suposaria per als sistemes públics de sanitat o seguretat social. Per afrontar aquests reptes, recalca Cueto, cal una legislació que sigui marc d'actuació però també cal la implicació dels estats membres i administracions de diferents àmbits per a concretar aquestes realitats i prevenir-ne els efectes.

Els tres pilars d'Agenda Social Renovada

Les oportunitats per a tothom: M. José Cueto considera importantíssimes les mesures destinades a lluitar contra la discriminació que es plantegen, bé sigui per religió, per edat, per discapacitat o per orientació sexual. Cueto insisteix que hi ha discriminació actualment a Europa i la nova regulació dóna eines per a evitar-la.

L'accés universal a la qualitat de l'educació i la sanitat, en tot els casos, també per la població immigrant.

I, per últim, la solidaritat, bé sigui per individus (entre els que tenen treball i els que no), per generacions (entre persones joves i més grans) i per regions (entre les més riques i les més pobres)

Els treballadors de Delfi han demanat acollir-se al Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització

Aquest Fons creat el 2007, serveix perquè els treballadors rebin ajuts per al seu reciclatge i adaptació al nou mercat laboral. Més de 1.600 treballadors de l'empresa Delfi han demanat ajut a aquests fons, ens confirma Cueto, i la Comissió estudia el cas en aquests moments. Aquest fons és important perquè va dirigit directament al treballador, no als Estats.

Sobre la Directiva del temps de treball, que contempla una ampliació de la jornada laboral fins a 65 hores, Cueto ens ha aclarit que no forma part de l'Agenda Social. Aquella és un Directiva sorgida del Consell dels Estats membres que encara ha de passar per una segona opinió del Parlament Europeu, és a dir, avui per avui, encara no se sap quin serà el text definitiu.No hi ha cap comentari

Comenta aquest article