Trobada remeiera d'hivern a Girona

  • Centre Cívic Sant Narcís
    Girona

Cronograma Trobada Remeiera D'Hivern al Centre Civic de Sant Narcis.

 
A continuació el Cronograma i Programació Trobada Remeiera.

CRONOGRAMA 
Trobada d'Hivern Centre Cívic Sant Narcís

10.00 a 10.15 : Inauguració Trobada. Regidora Ajuntament i Sr. Xavier Uriarte.

10.15 a 10.45: Escola Eixemenis. Projecte 'Hort amb Cor'. M. Àngels Bosch

10.45 a 11,15: Projecte de l'Escola Castellum. Jess Alguacil.

11,15 a 11.25: Presentació: 'Joc de l'Oca amb Plantes Medicinals' a càrrec de Dolors Gener i 'El Joc de la Remeiera' a càrrec de Cristina Martí.

11.25 a 12.15: Jugar i Paradetes escoles.

12.15 a 12:45: Musica sense estres. 'Qui canta els mals espanta'

12.45 a 13.15: Col·loqui: 'Remeis populars com alternativa als analgèsics' Ibèria Soler i Xavier Uriarte

13.15 a 13.45: Assemblea i Comiat.