Futurs imPOSSIBLES, taller d’escenaris de futur: l’ESS a Sant Andreu al 2040

  • Nau Vila Besòs, Sant Andreu
    Barcelona

Aquest taller, que es celebrarà de 17h a 20h, s’enfocarà en la construcció participativa d’escenaris de futur adreçada a les entitats d’economia social i solidària implicades a la Nau Vila Besòs i al districte de Sant Andreu en general. El taller consisteix en l’exploració i adaptació, al context territorial del barri de Sant Andreu, de quatre possibles escenaris de futur davant la crisi ecosocial: l’Ecofeixisme, el Green New Deal corporatiu, el Green New Deal transformador i el Decreixement. Aquests escenaris es caracteritzen i diferencien entre ells per diferents graus de conflictivitat social, així com per si el rumb de la societat es determina des dels interessos populars o des dels de les elits. Cal inscripció prèvia.