Taller: Com fer un bosc d'aliments

  • Can Poc Oli Finca Escola Agrària de Manresa
    Manresa

DISSENYEM UN REBOST VIU APLICANT ELS CRITERIS DE LA PERMACULTURA I L’HORTICULTURA NATURAL
Un “bosc d’aliments o bosc comestible” es defineix com un sistema productiu perenne i polivalent, compost de múltiples estrats. No necessàriament parlem de grans extensions; un petit espai al darrera de casa ens permet aplicar-hi aquest concepte. Dit d’una altra manera, es tracta d’un espai on es fan créixer, de manera prèviament estudiada, arbres, arbustos i plantes de diferents alçades. Està concebut per proveir de productes diversificats, tot requerint poca feina de manteniment.
S’hi inclouen plantes útils per a nosaltres – fruiters, de fulles comestibles, medicinals, etc. – i també d’altres que són útils per al bon funcionament general del sistema – per exemple, plantes que atreuen els insectes pol•linitzadors. També certs animals domèstics o semi-domèstics, i fins i tot bolets, poden formar part d’aquest “ecosistema dissenyat”.
Un bosc d’aliments és, doncs, un sistema complex; per això és essencial fer-ne un bon disseny, abans de posar-se a construir i a plantar. Si a l’inici dediquem temps i energies a la reflexió i al disseny, n’haurem de dedicar ben poques, després, al manteniment regular, cosa que representa un dels grans avantatges d’aquest plantejament.

Programa del curs
1a Sessió: 30/03/2019 (a Manresa)
EL BOSC D’ALIMENTS: CONCEPTE I PRINCIPIS
• El bosc comestible: concepte, història i característiques
• Bases i principis de disseny de la permacultura i de l’agricultura natural
• Introducció al procés de disseny
DISSENY I ELEMENTS
• Procés de disseny d’un bosc comestible.
• Densitat, vores i clarianes.
• Estrat arbori
• Exercici de disseny
• Closos i camins
• Estrats mitjans i inferiors

2a Sessió: 6/4/2019 (a l’Hort-Verger Phoenicurus)
L’HORT VERGER PHOENICURUS: DE LA IDEA A LA REALITAT
• Descoberta del verger
• Identificant al verger els temes tractats
• Exemple de disseny pas a pas: el Verger Phoenicurus
• Pla d’Implementació
• Procés d’implementació.
• Manteniment d’un Bosc Comestible
• Plantes al detall
• Dubtes, conclusions i valoració.

Professors: Mark Biffen i Gisela Mir Viader, de l’Hort-Verger Phoenicurus de Cardedeu. Són dissenyadors de permacultura titulats i tècnics certificats per l’Institut d’Agricultura Natural de França.
Organització conjunta de Associació l’Era de Manresa i Hort Verger Phoenicurus de Cardedeu.

Lloc:
1a sessió a Can Poc Oli, (finca de l’Escola Agrària de Manresa)
2a sessió a l’Hort-Verger Phoenicurus de Cardedeu
Horari: de 10,00 a 13,30 i de 15 a 18,30 hores
Més informació: formacio@associaciolera.org / Tel. 938787035
Preu: 98 euros