Ruta històrica del cooperativisme i el suport mutu - Festa del Riu

  • Antiga Cooperativa Obrera Manresana, Manresa Esquilets, 16
    Manresa

Des de la Comunalitat Urbana de Manresa volem difondre el llarg historial de lluites socials que han construït i configurat el teixit de la nostra ciutat, organitzant rutes de memòria de l’activisme que recuperin els escenaris més representatius d’on van tenir lloc les diverses lluites de la nostra societat.

En aquesta ruta visitarem els indrets que han configurat l’estructura econòmica cooperativa i mutualista de la nostra ciutat durant el segle XIX i primera part del XX. Redescobrirem indrets relacionats amb el model cooperatiu i autogestionat de la nostra ciutat o amb esdeveniments significatius per les pràctiques econòmiques col·lectivistes durant l’època republicana i la guerra. Passant per la Cooperativa Manresana de Llauners, Cooperativa Elèctrica Manresana, la seu d’Industries socialitzades d’espart, palma i derivats de la Guerra Civil, l’empresa cooperativitzada Maquinària Industrial i la Cooperativa/Sindicat Agrícola Comarcal del Bages.

La ruta s’iniciarà davant de l’antiga Cooperativa Obrera Manresana (C. Esquilets, 16).

Ruta històrica del cooperativisme i el suport mutu - Festa del Riu