Religió, ecologia i espiritualitat. Una oportunitat de diàleg per a la sostenibilitat

  • Escola d’Administració Pública de Catalunya Carrer de Girona, 20
    Barcelona

La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya organitza la ‘Jornada RELIG 2019. Religió, ecologia i espiritualitat. Una oportunitat de diàleg per a la sostenibilitat’, el proper 27 de novembre a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.