Presentació d'estratègies d'intervenció LGTBI+ per al personal de les administracions públiques

  • Escola d'Administració Pública de Catalunya
    Barcelona

La Llei 11/2014, de 10 d'octubre, va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El títol II de la Llei indica que les administracions públiques de Catalunya han de garantir la formació i sensibilització adequades del seu personal sobre aquesta matèria.

Tant la jornada com el microcurs que tot seguit us presentem s’adrecen a tot el personal de les administracions públiques, atès que la Llei 11/2014, de 10 d’octubre indica que tots els treballadors públics tenen el deure d’intervenir davant de situacions de discriminació de persones del col·lectiu LGBTI+.

Presentació d'estratègies d'intervenció LGTBI+ per al personal de les administracions públiques

Barcelona, 17 de maig de 2019, de 12 a 14 h

L'Àrea LGTBI de la Direcció General d'Igualtat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya han elaborat unes infografies i un microcurs en suport mòbil i web, amb l'objectiu de donar a conèixer l'abast de la llei esmentada a totes les administracions públiques catalanes en un format amigable i de fàcil accés. Així mateix, l'Àrea LGBTI impulsa diverses accions formatives en la matèria que vol donar a conèixer.

Coincidint, doncs, amb la data de celebració del Dia internacional contra l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia, la Direcció General d'Igualtat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya organitzen la present jornada.