Les adoberies. Un viatge per la pell de Catalunya

  • L’adoberia-Centre Interpretació del Granollers Medieval Plaça de l'Església, 08401 Granollers, Barcelona
    Granollers