La síndrome de la impostora [Online]

  • En línia

Un taller per revisar en comú quines són les creences que ens limiten a l'hora d'exercir el nostre lideratge

Des de Fil a l’agulla entenem el lideratge com la capacitat d’incidir, de transformar positivament les nostres organitzacions i el món. Què passa quan aquesta capacitat d’incidència es veu amenaçada per les nostres pròpies creences? Poden haver-hi molts factors que ens impedeixen exercir un lideratge positiu a les nostres organitzacions, i un d’ells és l’anomenada “síndrome de la impostora”. 

Amb aquesta formació proposem explorar totes les creences associades a aquesta síndrome, el “no en sé prou, m’haig de preparar més”, “qui sóc jo per fer aquesta proposta?”... I el patiment que ens generen, en forma d’esforç per estar a l’altura, o en forma de dubtes sobre la pròpia vàlua. 

La síndrome de la impostora té orígens estructurals que tenen a veure amb la manera en què tradicionalment hem entès el lideratge. El fet de desxifrar com estan operant aquestes creences ens ajudarà, en aquest curs, a identificar possibles vies de treball, tan personal com en el si de les organitzacions, per tal de no desaprofitar el talent que ja tenim i fer efectiu tot el potencial de les persones i dels equips.

La síndrome de la impostora [Online]