La prestació de cessament de l'activitat


Fins el 31 de gener

On line

Organitza Girona Emprèn

Sílvia Prunella, tècnica del servei Girona Emprèn, parla de l’ajuda estatal de prestació extraordinària de cessament d’activitat, detallat a l’article 17 del RD 8/2020, assimilada a un atur per persones treballadores autònomes.

NOTA IMPORTANT: En data 29 de setembre de 2020 ha sortit RDL 30/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació, que ha deixat algunes condicions d’aquest vídeo obsoletes. Concretament aquest RDL inclou una pròrroga de la prestació per cessament de l’activitat fins a data límit el 31 de gener de 2021.


Poden optar-hi les persones que van demanar-la a l'inici i han hagut d'anar prorrogant-la.

Mentre es cobri aquesta prestació s’ha d’ingressar la totalitat de cotitzacions a la Seguretat Social. L’exempció de cotització és incompatible amb la prestació per cessament. Si es reinicia l’activitat no es cobrarà la prestació de cessament però es podrà gaudir de l’exempció de les quotes durant els mesos de juliol a setembre.

Cal acreditar una reducció de la facturació del 75% durant el 3r trimestre de 2020 respecte al mateix trimestre de 2019, els rendiments net durant el tercer trimestre de 2020 no poden ser superiors a 5.818,75 euros i cal estar al corrent de les obligacions de Seguretat Social.