Jornada: La fusta. Un recurs forestal per a la construcció

  • Escola agrària forestal Finca Can Xifra
    Santa Coloma de Farners

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Presentació
La fusta és un material quehistòricament s'ha fet servir en múltiples usos per a la construcció. Sortosament, els materials tradicionals estan tornant a tenir el seu lloc en les diferents activitats humanes, i la fusta n'és un.
Amb la silvicultura i una correcta gestió dels boscos s'aconsegueix tenir cura del nostre entorn natural, alhora que, amb la major utilització de la fusta com a material de construcció, fa que sigui de gran importància aquesta bona gestió per a una major optimització d'aquest material.
Utilitzar fusta local enforteix la cadena forestal, des dels propietaris, serradors, fusters, arquitectes i altres indústries. A part de que amb una bona gestió forestal sostenible esredueix el risc d'incendis.
Aquesta Jornada Tècnica pretén divulgar els beneficis ambientals de la utilització de la fusta local, alhora de facilitar les eines adequades des de la gestió del bosc fins al producte del consumidor final.
Col·laboració
@ruralcat
Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la Jornada
Sra. Anna Suquet, directora de l’Escola Agrària i Forestal de Santa
Coloma de Farners. DARP.
9.45 h El Gremi de la Fusta, estat actual i reptes de la fusta al territori
Sr. Salvador Ordóñez, coordinador general del Gremi Fusta i Moble.
10.30 h Gestió forestal, del bosc a la indústria de la fusta i
subproductes
Sr. Francesc Cano, dinamitzador de la producció forestal de l'Alt
Pirineu i Aran. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del
medi natural. Membre actiu de Profusta.
11.30 h Pausa
12.00 h La fusta local en la construcció
Sr. Ferran Bergonyó, aparellador i membre fundador d'Orígens.
13.00 h L'ofici de la fusta. Un recurs sostenible adequat als nous temps
Sr. Manu Gayete, fuster i escultor, membre fundador de Biofusteria.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Lloc de realització
Escola Agrària i Forestal
Finca Casa Xifra
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS
Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s contactant amb l’Escola Agrària i
Forestal (A/e: mireia.oliva@gencat.cat ).
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt