Jornada "II Workshop del sector del peix. Elaborats a partir de peix de llotja poc reconegut"

  • Escola Agrària de l'Empordà
    Monells

El sector del peix necessita, com els altres sectors, estarcontínuament atent a tots els canvis que el puguin afectar i el puguin desplaçar dels llocs capdavanters que actualment ocupa.  En el marc de l’estratègia de desenvolupament local participatiu GALP Costa Brava, amb l’afany de millorar la comercialització del peix, s’organitza aquestseminari.L’objectiu del seminari és també detectar les necessitats formatives que téaquest sector tanestratègic per la zona