Jornada de formació sobre contractació pública - Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

 • Centre de Promoció Econòmica del Prat de Llobregat Carrer de les Morers, 48, 08820
  El Prat de Llobregat

Jornada de formació sobre contratació pública per a les entitats d’economia social. Informació als assistents sobre què és una licitació, tipus de licitació, quines son les fases d’una licitació, com presentar-se, que cal complir i com es formalitza un contracte.

De 9:30h a 14:00h.

CONTINGUTS:

 • Llei de contractes del sector públic Descripció del contingut de la llei i conceptes que s’han de tenir en compte.
 • Fases d’una licitació Detall de les fases d’una licitació des de que s’elabora l’expedient fins a que es formalitza el contracte.
 • Requisits previs que cal complir per poder llicitar Explicació de que s’ha de complir per a poder-se presentar a una licitació.
 • Dades clau a analitzar a presentar Descripció de les parts més importants que s’han d’analitzar dels plecs, tant administratiu com tècnic.
 • Preparació de la plica a presentar Idees claus per a la presentació de la plica
 • Documents de classificació empresarial Què és i com s’obté
 • Seguiment del procés de licitació Paute per fer el seguiment del procés de licitació
 • Formalització del contracte Com es formalitza el contracte.

Inscripcions.

Jornada de formació sobre contractació pública - Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat