Jornada Fonts Naturals - Diputació de Barcelona

  • Sala d'Actes d'El Vagó, Escola Industrial de Barcelona Carrer Comte d'Urgell, 187, 08036
    Barcelona

Jornada tècnica sobre la gestió de la qualitat i l’entorn de les aigües de les fonts naturals de la província de Barcelona. Dirigida a tècnics municipals de medi ambient i de salut pública

Les fonts naturals són aigües subterrànies que afloren a la superfície de forma natural o que s’extreuen mitjançant galeries d’infiltració i no són utilitzades amb finalitats comercials ni estan connectades a dipòsits o xarxes de distribució pública. Com a ecosistemes d’aigua dolça, formen part del patrimoni local ambiental i cultural, i constitueixen un ecosistema viu amb fauna, flora i paisatge associats. Alhora, són un punt de trobada social i cultural que, a més, gaudeix d'una llarga tradició d’excursionisme al nostre país.

Des de l'Oficina d'Avaluació i Gestió ambiental de la Diputació de Barcelona es duen a terme anàlisis d'avaluació de la qualitat de les aigües de les fonts naturals amb l'objectiu de determinar la seva qualitat (sense garantia sanitària o no apta pel consum). 

L'objectiu de la jornada és presentar el programa de seguiment i control de la qualitat de les aigües de les fonts naturals i els resultats de la qualitat de l’aigua des del 2016.

Programa.

Inscripcions.

Jornada Fonts Naturals - Diputació de Barcelona