El dol migratori, un dol compartit a la Comunalitat del Güell

  • Espai Marfà
    Girona

 

Seminari on es treballarà a partir de la hipòtesi que el dol migratori travessa totes les membres de les comunitats, tant nouvingudes, com acollidores.

La hipòtesi de treball és que el dol migratori travessa totes les membres de les comunitats, tant nouvingudes, com acollidores. Aquesta línia de treball sorgeix de la necessitat de trobar espais on compartir eines per l’anàlisi del dol migratori, respondre a necessitats col·lectives i individuals, promoure canvis i millorar la qualitat de vida i la convivència col·lectiva. El seminari té com a objectiu doncs, enfortir i construir recursos per a  reexionar sobre el fet de que el dol migratori és compartit tant amb la gent migrada com amb els agents acollidors. També pretén fomentar l’apoderament col·lectiu per teixir xarxes d’ajuda mútua  davant la complexitat de la situació. Amb aquest seminari ens proposem:- Compartir un espai de reexió sobre la migració i els reptes del present i del futur.- Reconèixer el dol migratori com un procés en el qual estem totes incloses per donar els recursos adients i acompanyar-lo. La idea d’aquesta formació té el seu origen en el grup motor de l’eix de cures de la Comunalitat del Güell, formada per entitats del territori que treballen en temes de cures i d’acompanyament.