Primera Fira del Llibre Ecoeditat a Sabadell - Institut de l'Ecoedició

  • Plaça del Dr. Robert, Sabadell Plaça del Dr. Robert, 08202
    Sabadell

L’emergència climàtica és una realitat que demana un canvi en els nostres hàbits de vida i de consum. El sector editorial no n’és una excepció, ans al contrari, per la seva vinculació indissoluble amb la cultura i el pensament crític, hauria de ser-ne un sector capdavanter. Amb l’empenta d’una administració pública que aposta i aposti per una transició cap a una indústria editorial verda, l’ecoedió esdevé una realitat que necessita espais per a desenvolupar-se i ser comunicada. 

En un moment d’auge de fires literàries, cap d’elles té la vessant climàtica com a prioritat i com a objectiu de difusió. Cal una fira que difongui el plaer de la lectura i que promocioni el contacte entre editorials i públic, però que també sigui un aparador per les iniciatives que tenen la sostenibilitat com a prioritat i que pugui esdevenir un dels primers espais de reflexió sobre l’ecoedició i el consum conscient.

Per la importància de la reducció de la petjada ambiental de la producció editorial, però sobretot per la conscienciació i consens entre els agents de les diferents cadenes de valor del sector, la fira inclou una jornada dirigida a professionals del sector (editorials, impremtes i proveïdors); així com altres col·lectius, l’aportació i conscienciació dels quals és de vital importància: professionals, estudiants i comunicadors de les ciències ambientals, estudiants de màsters en edició i disseny, etc…

Primera Fira del Llibre Ecoeditat a Sabadell - Institut de l'Ecoedició